กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : สอบถามการขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ ฯลฯ
รายละเอียด : เคยทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข ตอนนี้ได้ออกมาแล้ว จะทำการยื่นภาษีเงินได้ เอกสารต้องยื่นคือต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน แต่ที่ได้ก่อนออกจากงานนั้น ได้มาใบเดียว จะสอบถามว่าจะทำเรื่องยื่นภาษีก่อนวันที่10 เมษายน 2562 จะขอเอกสารที่ไม่ครบได้มั้ย สัญญาจ้าง1ปี ต้องมี12ใบ
ผู้ถาม : ธัญพร กลางเสนา วันที่ : 2019-03-27 12:01:07 อ่าน : 227  ตอบ : 1
ลำดับที่ 1
รายละเอียด หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอจ้างเหมาบริการ อยู่ที่กลุ่มบริหารการเงิน แต่ถ้าขาดมีไม่ครบมาขอได้ที่กลุ่มบริหารการเงิน กองบริหารการคลังได้ค่ะ
ผู้ตอบ ธนาพร ตรีจาตุรันต์
Email - เวลาที่ตอบ : 2019-04-05 14:07:08