กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : เงินค่าเช่าบ้าน
รายละเอียด : ตามที่ พรก.ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 พ.ย.2561 โรงพยาบาลได้ขอเงินจัดสรรค่าเช่าบ้านประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการผู้มีสิทธิ์ ตามพรก.ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 และได้ทำหนังสือไปยัง ผอ.กองบริหารการคลังแล้ว ไม่ทราบว่า จะได้รับการจัดสรรเงินค่าเช่่าบ้านเพิ่มเติม ประมาณช่วงไหนคะ
ผู้ถาม : Prompassorn Dulyasribandit วันที่ : 2019-04-26 13:22:26 อ่าน : 4932  ตอบ : 0