กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : พยายาล IPD ดูแลผู้ป่วย PUI สามารถเบอกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยหรือไม่
รายละเอียด : พยาบาล IPD ดูแลผู้ป่วย PUI สามารถเบิกค่าตอบแทนหรือไม่
ผู้ถาม : ยาสมี มะดีเย๊าะ วันที่ : 2020-05-01 10:28:35 อ่าน : 65  ตอบ : 0