กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : ค่าตอบแทนรพ.สนามกับรพช.
รายละเอียด : ค่าตอบแทนกรณีที่ไปปฏิบัติงาน ที่ รพ.สนาม ให้ถือเป็นวันทำการมั้ย หรือ คิดเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ผู้ถาม : ยาสมี มะดีเย๊าะ วันที่ : 2020-05-01 10:53:39 อ่าน : 46  ตอบ : 0