กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : ค่าตอบแทนรพ.สนาม
รายละเอียด : กรณีพยาบาลปฏิบัติงานรพช.ด้วยและไปปฏิบัติงานรพ.สนามด้วย ไปรพ.สนามจะได้ค่าเสี่ยงภัยผลัดละ1000 บาท แต่ถ้ารวมการปฏิบัติงานของรพช.และรพ.สนาม จะเกินวันทำการ สามารถเบิกโอทีของรพช.ด้วยไมคะ
ผู้ถาม : ยาสมี มะดีเย๊าะ วันที่ : 2020-05-01 10:55:15 อ่าน : 44  ตอบ : 0