กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : การเบิกเงินค่าใช้สอยฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : สามารถเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ได้หรือไม่ จะต้องปฏิบัติอย่างไร เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีอะไรบ้าง
ผู้ถาม : นางสุภาพร วันที่ : 2019-07-11 11:25:15 อ่าน : 19475  ตอบ : 0