กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : ค่าเสี่ยงภัย สอบสวนโรค ข้อ 3.2 ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
รายละเอียด : เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ของ รพ.ที่สอบสวนโรค case PUI เบิกค่าเสี่ยงภัยจากเงินที่โอนไป รพ. หรือ เงินที่โอนไปยัง cup
ผู้ถาม : ชัยยัณต์ กาวีวน วันที่ : 2020-05-01 16:12:32 อ่าน : 65  ตอบ : 0