กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : ค่าเสี่ยงภัยของ ARI clinic
รายละเอียด : ค่าเสี่ยงภัยของ จนท. ARI clinic ในวันที่มีผู้ป่วย แต่ไม่มี case PUI เบิกค่าเสี่ยงภัยได้หรือไม่
ผู้ถาม : ชัยยัณต์ กาวีวน วันที่ : 2020-05-01 16:16:41 อ่าน : 208  ตอบ : 0