กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
หัวข้อคำถาม : อยากได้รายงานสรุป Video Conference วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
รายละเอียด : อยากได้รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโควิด ที่ Video Conference วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ถ้าจะขอเป็นไฟร์ Video ณ.วันนั้นได้ไหมคะ
ผู้ถาม : กาญจนา วันที่ : 2020-05-04 10:30:45 อ่าน : 4309  ตอบ : 0