กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 วันที่ลงประกาศ 22 พฤศจิกายน 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เบอร์ติดต่อ 025901290
 ลิงค์ข้อมูลเว็บไซต์ http://finance.moph.go.th/finance/detail_topic.php?isbn=2018&topic=4