กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม การประเมินผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 วันที่ลงประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเงิน
 เบอร์ติดต่อ 025901275
 ลิงค์ข้อมูลเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/TQOiE6UZmE1A19yQ2