กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)
 วันที่ลงประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง นิตยา
 เบอร์ติดต่อ 02 590 1294
 ลิงค์ข้อมูลเว็บไซต์ http://finance.moph.go.th/finance/attachfile/201902271523400.pdf
http://finance.moph.go.th/finance/attachfile/201902271522240.pdf