กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายละเอียด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ
 วันที่ลงประกาศ 19 กรกฎาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 เอกสารแนบ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ.pdf (349.42 KB)   [ดาวน์โหลด]