กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
 รายละเอียด แบบสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
 วันที่ลงประกาศ 04 ตุลาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงิน
 เจ้าของเรื่อง สุพัตรา พรธีระบูรณ์
 เบอร์ติดต่อ 025901227
 เอกสารแนบ สรุปผลการดำเนินงาน 2562รอบ2.pdf (4.66 MB)   [ดาวน์โหลด]