กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561
 รายละเอียด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561
 วันที่ลงประกาศ 12 ธันวาคม 2561
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง อลิศรา ภุมรินทร์
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 E-mail Address alizz.k_m@hotmail.co.th
 เอกสารแนบ แบบ สขร.1 ตค-พย 61.pdf (2.50 MB)   [ดาวน์โหลด]