กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
0206.09.8/ว3609 ขอเชิญประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒
 รายละเอียด ขอเชิญประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒
 วันที่ลงประกาศ 01 พฤศจิกายน 2561
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 เอกสารแนบ ขอเชิญประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒.pdf (83.20 KB)   [ดาวน์โหลด]