กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 วันที่ลงประกาศ 22 พฤศจิกายน 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เบอร์ติดต่อ 025901290
 เอกสารแนบ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกร.pdf (154.86 KB)   [ดาวน์โหลด]