กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.06/ว2527 ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ
 รายละเอียด ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ
 วันที่ลงประกาศ 25 พฤศจิกายน 2562
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารการเงิน
 เบอร์ติดต่อ 025901275
 เอกสารแนบ ขอให้เร่งรัดการใช้บัตรเครดิตราชการ.pdf (262.90 KB)   [ดาวน์โหลด]