กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายละเอียด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
 วันที่ลงประกาศ 04 ธันวาคม 2562
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง อลิศรา ภุมรินทร์
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 E-mail Address alizz.k_m@hotmail.co.th
 เอกสารแนบ 2.2 สขร 01 พย 62.pdf (1.11 MB)   [ดาวน์โหลด]