กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563
 รายละเอียด ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563
 วันที่ลงประกาศ 13 มกราคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901226
 E-mail Address moph.health1265@gmail.com
 เอกสารแนบ ส่งสำเนาคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ และขอเช.pdf (3.61 MB)   [ดาวน์โหลด]