กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการอาหารปลอดภัย
 วันที่ลงประกาศ 28 มกราคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901279
 เอกสารแนบ ประกาศกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินการอาหารปลอดภัย.pdf (177.64 KB)   [ดาวน์โหลด]