กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายละเอียด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 วันที่ลงประกาศ 05 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง อารี
 เบอร์ติดต่อ 025901221
 E-mail Address benly761980@gmail.com
 เอกสารแนบ สแกน สขร.1 เดือนมกราคม 2563.pdf (1.95 MB)   [ดาวน์โหลด]