กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การแก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ของ สสจ.ปัตตานี (นิตยา)
 รายละเอียด การแก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ของ สสจ.ปัตตานี (นิตยา)
 วันที่ลงประกาศ 06 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง นิตยา แดงโสภา
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1294
 เอกสารแนบ แก้ไขรหัส ของสสจ.ปัตตานี.pdf (99.69 KB)   [ดาวน์โหลด]