กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอให้จัดทำคำชี้แจงตามหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562_0001
 รายละเอียด ขอให้จัดทำคำชี้แจงตามหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562_0001
 วันที่ลงประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901226
 เอกสารแนบ ขอให้จัดทำคำชี้แจงตามหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562_0001-ลงนามแล้ว_0001.pdf (1.26 MB)   [ดาวน์โหลด]