กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลางปี2563 งวดที่ 4 (2102)
 รายละเอียด รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลางปี2563 งวดที่ 4 (2102)
 วันที่ลงประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901265
 เอกสารแนบ 2102 5.TXT (9.49 MB)   [ดาวน์โหลด]
2102 6.HTM (83.92 MB)   [ดาวน์โหลด]