กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (Flash Drive) ขนาด 32 GB จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (Flash Drive) ขนาด 32 GB จำนวน 10 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 วันที่ลงประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง ธันยกร ชัยสิทธิ์
 เบอร์ติดต่อ 02-590-1221
 เอกสารแนบ flash drive จำนวน 10 อัน.pdf (66.21 KB)   [ดาวน์โหลด]