กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งการโอนเงินตามระบบจ่ายตรงเงินเดือนเดือนและค่าจ้างประจำกรณีคืนส่วนราชการ (reject) มกราคม 2563
 รายละเอียด แจ้งการโอนเงินตามระบบจ่ายตรงเงินเดือนเดือนและค่าจ้างประจำกรณีคืนส่วนราชการ (reject) มกราคม 2563
 วันที่ลงประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง ศิริรัตน์
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1273
 เอกสารแนบ แจ้งการโอนเงินตามระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง(reject) มค.63.pdf (0.00 KB)   [ดาวน์โหลด]