กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS
 รายละเอียด ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS
 วันที่ลงประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901265
 เอกสารแนบ ข้อมูลบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.63.xlsx (27.45 KB)   [ดาวน์โหลด]
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระ.pdf (290.68 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายงานZBANK วันที่ 1-31 ม.ค.63.xlsx (358.68 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายงานวัสดุคงเหลือ วันที่ 1-31 ม.ค.63.xlsx (657.02 KB)   [ดาวน์โหลด]