กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่6กพ63 ตามหนังสือ ว43 ลว6กพ2563 จำนวน30หน่วยงาน มีเอกสารแนบ
 รายละเอียด การโอนเงินสะสมของสมาชิก กบข. ที่ขอถอนคืน โอนวันที่6กพ63 ตามหนังสือ ว43 ลว6กพ2563 จำนวน30หน่วยงาน มีเอกสารแนบ
 วันที่ลงประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง นิภาพร (เงินกบข. คลังฯโอน6กพ63)36,715.88
 เบอร์ติดต่อ 025901273
 เอกสารแนบ รายชื่อหน่วยงาน_ว43.pdf (175.14 KB)   [ดาวน์โหลด]
ว43ลว6กพ63.pdf (207.10 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย1.pdf (80.14 KB)   [ดาวน์โหลด]
สิ่งที่ส่งมาด้วย2.pdf (209.66 KB)   [ดาวน์โหลด]