กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รพ.เชียงคำ (เดชา)
 รายละเอียด แก้ไขรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รพ.เชียงคำ (เดชา)
 วันที่ลงประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง เดชา
 เบอร์ติดต่อ 025901284
 เอกสารแนบ ปรับปรุงรายการ รพ.เชียงคำ.pdf (1.03 MB)   [ดาวน์โหลด]