กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สธ 0206.01/ว309 รัฐมนตรีว่าหารหรพทรวงการคลังได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฯ
 รายละเอียด รัฐมนตรีว่าหารหรพทรวงการคลังได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฯ
 วันที่ลงประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 เอกสารแนบ ว309รัฐมนตรีว่าหารหรพทรวงการคลังได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ.pdf (99.19 KB)   [ดาวน์โหลด]