กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแก้ไขรหัสงบประมาณ สสจ.ชลบุรี (ผุสดี)
 รายละเอียด นพ.สธ.จว ชลบุรี
 วันที่ลงประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารเงินงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง ผุสดี
 เบอร์ติดต่อ 02 590 1284
 เอกสารแนบ แก้ไขรหัส สสจ.ชลบุรี 17-2-63.pdf (671.21 KB)   [ดาวน์โหลด]