กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 วันที่ลงประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง ธันยกร ชัยสิทธิ์
 เบอร์ติดต่อ 02-590-1221
 เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะหมึกพิมพ์ 1 รายการ.pdf (58.16 KB)   [ดาวน์โหลด]