กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 16 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี) จำนวน 2 คัน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 รายละเอียด ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 16 คัน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี) จำนวน 2 คัน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 วันที่ลงประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง อลิศรา ภุมรินทร์
 เบอร์ติดต่อ 025901219
 E-mail Address alizz.k_m@hotmail.co.th
 เอกสารแนบ ไฟล์เอกสารประกวดราคาเช่ารถ 19 คัน.zip (4.36 MB)   [ดาวน์โหลด]
ราคากลางเช่ารถ 19 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี.pdf (1.24 MB)   [ดาวน์โหลด]