กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งการโอนเงินหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (รอบ 2)
 รายละเอียด แจ้งการโอนเงินหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (รอบ 2)
 วันที่ลงประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง ศิริรัตน์
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1273
 เอกสารแนบ แจ้งการโอนเงินหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญชำระหนี้ กพ.63.pdf (1.04 MB)   [ดาวน์โหลด]