กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
 รายละเอียด ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท
 วันที่ลงประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง พัฒธนา พวงทอง
 เบอร์ติดต่อ 025901222
 เอกสารแนบ 20200224_101520-แปลง.pdf (2.14 MB)   [ดาวน์โหลด]