กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 รายละเอียด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ลงประกาศ 27 ธันวาคม 2561
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
 เบอร์ติดต่อ 025901225
 เอกสารแนบ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินฯ.pdf (1002.84 KB)   [ดาวน์โหลด]