กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการบันทึกรายการเกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 รายละเอียด แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
 วันที่ลงประกาศ 27 ธันวาคม 2561
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเงิน
 เจ้าของเรื่อง อรพรรณ์ เพ็งผล
 เบอร์ติดต่อ 025901276
 เอกสารแนบ คู่มือรับชำระเงินเบิกเกินส่งคืน.rar (31.31 MB)   [ดาวน์โหลด]