กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
 รายละเอียด ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการคลัง จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้ 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ HONDA แบบ CIVIC จำนวน 4 สูบ 1,590 ซีซี วันที่จดทะเบียน 11 มีนาคม 2539 หมายเลขทะเบียน จ-4573 นนทบุรี 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 4 สูบ 1,998 ซีซี วันที่จดทะเบียน 6 มกราคม 2538 หมายเลขทะเบียน ย-9264 นนทบุรี
 วันที่ลงประกาศ 27 ธันวาคม 2561
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง พัฒธนา
 เบอร์ติดต่อ 025901222
 เอกสารแนบ 3 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf (150.93 KB)   [ดาวน์โหลด]
ขายทอดตลาด.PDF (1.91 MB)   [ดาวน์โหลด]