กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การบันทึกบัญชีแยกประเภทรายการลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 รายละเอียด การบันทึกบัญชีแยกประเภทรายการลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 วันที่ลงประกาศ 05 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901226
 เอกสารแนบ การบันทึกบัญชีแยกประเภทรายการลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา_0001.pdf (402.28 KB)   [ดาวน์โหลด]