กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร
 รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร จำนวน 3 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เดชา เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
 วันที่ลงประกาศ 05 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง อารี
 เบอร์ติดต่อ 025901221
 E-mail Address benly761980@gmail.com
 เอกสารแนบ สแกนประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร 3 เครื่อง.pdf (358.23 KB)   [ดาวน์โหลด]