กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบGFMIS เดือนพฤษภาคม 2563
 รายละเอียด ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบGFMIS เดือนพฤษภาคม 2563
 วันที่ลงประกาศ 09 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901265
 เอกสารแนบ ข้อมูลสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องในระบบGFMIS_0001.pdf (275.44 KB)   [ดาวน์โหลด]
ข้อมูลบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.63.xlsx (32.08 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายงาน zbank พ.ค.63.xlsx (369.28 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายงาน วัสดุคงเเหลือ พ.ค.63.xlsx (680.56 KB)   [ดาวน์โหลด]