กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลางปี2563 งวดที่ 8 (2102)
 รายละเอียด รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลางปี2563 งวดที่ 8 (2102)
 วันที่ลงประกาศ 09 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901226
 เอกสารแนบ 2102.HTM (80.77 MB)   [ดาวน์โหลด]
2102.TXT (9.21 MB)   [ดาวน์โหลด]