กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด
 รายละเอียด กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
 วันที่ลงประกาศ 11 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
 เบอร์ติดต่อ 025901285, 1288
 เอกสารแนบ กลไกเฝ้าระวัง พรก.เงินกู้ (52หน้า).pdf (18.98 MB)   [ดาวน์โหลด]
หนังสือนำ ว 1223.pdf (320.59 KB)   [ดาวน์โหลด]