กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มิถุนายน 2563
 รายละเอียด รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มิถุนายน 2
 วันที่ลงประกาศ 22 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง ศิริรัตน์
 เบอร์ติดต่อ 0 2590 1273
 เอกสารแนบ มิถุนายน 2563.pdf (6.08 MB)   [ดาวน์โหลด]