กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานขอเบิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญ มิย. 63
 รายละเอียด รายงานขอเบิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญ มิย. 63
 วันที่ลงประกาศ 23 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
 เจ้าของเรื่อง นส.วิลัยภรณ์ ฤทธิเหมือน
 เบอร์ติดต่อ 02-5902062
 เอกสารแนบ รายงานขอเบิกบำนาญ มิย.63(รอบ2).pdf (551.74 KB)   [ดาวน์โหลด]