กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานเงินนอกหน่วยบริการ (บช.11) ปี 63 (รอบ 3) (จุรีรัตน์)
 รายละเอียด รายงานเงินนอกหน่วยบริการ (บช.11) ปี 63 (รอบ 3)(จุรีรัตน์)
 วันที่ลงประกาศ 25 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901265
 เอกสารแนบ รายงานเงินนอกหน่วยบริการ (บช.11) ปี 63 (รอบ 3)_0001.pdf (1.49 MB)   [ดาวน์โหลด]
รายงานเงินนอกหน่วยบริการ(บช 11)ปี 63 (รอบ3).xlsx (84.10 KB)   [ดาวน์โหลด]