กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0206.01/ว1378 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
 รายละเอียด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
 วันที่ลงประกาศ 30 มิถุนายน 2563
 หน่วยงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 เบอร์ติดต่อ 025901290
 เอกสารแนบ ว1378 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ.pdf (799.42 KB)   [ดาวน์โหลด]