กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอส่งรายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (พนิดา)
 รายละเอียด ขอส่งรายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (พนิดา)
 วันที่ลงประกาศ 01 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
 เบอร์ติดต่อ 025901271
 เอกสารแนบ ขอส่งรายงานการประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3_0001.pdf (416.03 KB)   [ดาวน์โหลด]
รายงานการประเมินผลความถูกต้องเงินสด เงิน.xls (72.00 KB)   [ดาวน์โหลด]