กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
 วันที่ลงประกาศ 02 กรกฎาคม 2563
 หน่วยงาน กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
 เจ้าของเรื่อง พัฒธนา พวงทอง
 เบอร์ติดต่อ 025901222
 เอกสารแนบ เอกสารที่สแกน.pdf (278.75 KB)   [ดาวน์โหลด]